Nieuws

laatste update 04-06-2014

2 nieuwe borden om het veld van de Monnik

Aanhangwagenservice S. van der Veen(klik voor meer info over deze sponsor)

Prima voor elkaar(klik voor meer info over deze sponsor)


31-01Nieuwe voorzitter ontvangt EHBO tasjes voor jeugd

Cafe It Aude Beuthusis al jaren sponsor voor EHBO koffers van alle teams van de Monnik. De leiders van de jeugdteams wouden echter graag een wat kleiner model deze keer omdat er al genoeg spullen meemoeten. En, gelukkig, wordt er ook niet zoveel gebruik van gemaakt. Af en toe een pleistertje is vaak al genoeg bij de jeugd. Een klein EHBO tasje bracht uitkomst en deze werden overhandigd door Theo en Gerard Kooy aan onze nieuwe voorzitter Jelle de Jong.

foto

vlnr Gerard Kooy, Jelle de Jong, Theo Kooy en Bote de Jong


21-12 Monnik kiest nieuwe voorzitter

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering vanmiddag is Jelle de Jong gekozen als nieuwe voorzitter van V.V. De Monnik.
Tevens werd aftredend penningmeester Jan Martinus opgevolgd door Chris Wiersma. Bote de Jong is na 32 jaar afgetreden als bestuurslid en vice-voorzitter. Als nieuw bestuurslid is toegetreden Geert de Jong. Jappie Poortinga was herkiesbaar en werd in een goed gevulde Leeuwekuil ook weer door de leden herkozen.

voor meer oude verslagen van wedstrijden uit de dorpsbode

De Digitale Dorpsbode

Hans Huizing 2012